سالاد مرغ و بالزامیک


15 دقیقه
ساده

سالاد تبوله


25 دقیقه
بسیار ساده

کیک روغن زیتون و توت فرنگی


50 دقیقه
دشوار

کیک لیمو و روغن زیتون


70 دقیقه
دشوار

شاک شوکا


45 دقیقه
ساده